Management

Miralimov Mirjamol Yuldashevich

Sharipov Bahodirxo‘ja Zaripovich

Phone: +99865 224-22-01

Askarov Uktam Baxromovich

Phone: +99865 220-40-03

Khasanov Okil Akhatovich

Phone: +99865 220-40-04

Podpolkovnik Yusupov Akbar Ikromovich

Phone: +99865 220-40-05

Jalilov Abduvohid Naimovich

Phone: +998 73 220-40-07

Sharipov Khayot Muzaffarovich

Phone: +99865 220-42-55

Jalolov Shukhrat Nasullayevich

Phone: +99865 220-40-43

Text to speech